Vilkår for brug Green Addict

ARTIKEL 5 - Beskyttelse af personoplysninger

Beskyttelsen af ​​personlige data for brugere af Manucurist webstedet er underlagt den relevante privatlivspolitik, der er tilgængelig her.

Som en undtagelse angiver denne artikel de særlige forhold, der gælder for hver bruger (herefter benævnt "medlem"), der abonnerer på Green Addict -loyalitetsprogrammet.

5.1 Indsamlingsmidler

Medlemmets personlige data indsamles direkte fra ham, når han tilmelder sig Green Addict -programmet på hjemmesiden www. manucurist.

Medlemmet er alene ansvarlig for kvaliteten af ​​de personlige data, som han sender til Manucurist .

5.2 Data indsamlet

Følgende personoplysninger indsamles på obligatorisk basis som led i medlemskab af Green Addict -programmet: titel, efternavn, fornavn, e-mailadresse, postadresse. Disse data er nødvendige for Manucurist for at sikre autentificeringen af ​​medlemmet. Fraværet af sådanne data, deres irrelevans eller deres manglende opdatering vil sandsynligvis medføre en forsinkelse i behandlingen af ​​medlemmets anmodning eller endda afslag på det.

De øvrige personlige data indsamlet af Manucurist som en del af et medlemskab er valgfrie for at lære medlemmet bedre at kende og sende ham kommunikation tilpasset hans profil.

Til informationsformål behandler Manucurist Medlemmets købshistorik og brug af hjemmesiden (for eksempel ved at indsamle browserdata via cookies, med forbehold for samtykke). Denne behandling er ikke i sig selv nødvendig for oprettelse af en medlemskonto, men bliver det, når det kommer til at administrere medlemmets berettigelse til de forskellige fordele ved Green Addict -programmet.

5.3 Formål og retsgrundlag

Som medlem kan dine personoplysninger blive behandlet til formålene og på grundlag af følgende retsgrundlag:

 

  • Administration og animation af loyalitetsprogrammet og fællesskaber: oplysninger om medlemmet om loyalitetsprogrammet eller de tilgængelige tjenester, styring af medlemsforholdet, kortfordele og kortdrift.
   • Disse behandlinger er nødvendige for udførelsen af Green Addict brugsbetingelser.

 

  • Kommerciel efterforskning ad elektronisk vej: etablering af kundeprofiler, prospektering via e-mail og/eller SMS, dataindsamling via cookies.
   • Denne behandling er baseret på Abonnentens samtykke. Som en undtagelse kan kommerciel efterforskning pr. post være baseret på Manucurist legitime interesser.

 

  • Udførelse af kundetilfredshedsundersøgelser og undersøgelser: undersøgelser, produkttest, salgsstatistik og afholdelse af konkurrencer.
   • Denne behandling er baseret på Manucurist legitime interesse i løbende at forbedre sin service og produkter.

 

  • Medlemmets udøvelse af sine individuelle rettigheder: håndtering af anmodninger om at udøve medlemmets rettigheder vedrørende brugen af ​​hans personlige data.
   • Denne behandling er baseret på en juridisk forpligtelse.

 

  • Ledelse af retssager og retssager.
   • Denne behandling er baseret på Manucurist legitime interesse i at etablere bevis for en rettighed eller en kontrakt.
5.4 Opbevaringsperioder

Manucurist opbevarer medlemmets personoplysninger, indtil formålene, hvortil de blev indsamlet, er opnået, dvs. i løbet af medlemskabets varighed af Green Addict -programmet plus de gældende lovbestemte forældelsesfrister, især for at bevare bevis for transaktioner.

I nogle tilfælde pålægges Manucurist en længere opbevaringsperiode af en juridisk forpligtelse.

Det skal bemærkes, at de data, der indsamles til kommercielle efterforskningsformål, kun kan opbevares indtil tilbagetrækningen af ​​dit samtykke og op til 3 (tre) år fra den sidste kommercielle kontakt med Manucurist (f.eks. når medlemmet klikker på et tilbud rettet til ham) ).

5.5 Modtagere

Manucurist transmitterer kun Medlemmets personoplysninger til modtagere, som det er strengt nødvendigt for at sikre, at de behandles i overensstemmelse med det formål, hvortil de blev indsamlet.

I denne sammenhæng er de tjenesteudbydere, der er involveret i ledelsen af Green Addict -programmet, bekymrede.

5.6 Overførsler af data uden for Den Europæiske Union

Nogle personlige data, som vi indsamler, kan blive overført uden for EU, hovedsageligt til Canada og USA, hvor Manucurist -tjenesteudbydere er til stede.

I tilfælde af en overførsel sikrer Manucurist , at den (i) foretages til et land, der er underlagt en beslutning om tilstrækkelighed fra Europa-Kommissionen i henhold til artikel 45 i GDPR, eller (ii) er indrammet af passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til artikel 46 i GDPR, især Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser samt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at garantere et højt niveau af datasikkerhed og fortrolighed, svarende til det, der kræves af GDPR.

5.7 Medlemmets individuelle rettigheder

Abonnenten har individuelle rettigheder til sine personlige data: ret til adgang, ret til berigtigelse, ret til sletning, ret til begrænsning, ret til indsigelse, ret til portabilitet.

Medlemmet kan udøve sine rettigheder ved at sende sin anmodning:

   • via e-mail: hello@manucurist.com.
   • med posten: Manucurist Customer Service - 19, rue d'Enghien 75010 Paris, Frankrig.

Derudover kan medlemmet til enhver tid rette sine egne personlige data, som han har indtastet, ved at gå til sin "Min konto"-side på Manucurist webstedet.

Anmodningen skal angive den eller de rettigheder, som medlemmet ønsker at udøve. I overensstemmelse med artikel 12.6 i GDPR, når Manucurist har rimelig tvivl om identiteten af ​​den person, der udøver sine rettigheder, kan der anmodes om et identitetsdokument.

Endelig har Abonnenten ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, National Commission for Computing and Liberties (CNIL), i tilfælde af, at han mener, at han ikke er i stand til at udøve sine rettigheder eller ønsker at anmelde et brud på beskyttelsen af ​​persondata. regler.